thành lập công ty Secrets

Luật Quang Huy sẽ chuẩn bị thay cho bạn toàn bộ các giấy tờ theo quy định và yêu cầu của cơ quan Nhà nước:

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

Lưu ý: chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm.

Để tiến hành mở doanh nghiệp nhanh chóng, Helloệu quả đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội đầu tư kinh doanh, luật sư hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty như sau:

Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó đến cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có).

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

một giờ trước Tin Y tế TPHCM - Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn có xu hướng gia tăng. Thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Hướng dẫn các thủ tục cho cơ sở kinh doanh: mở tài khoản, Đăng ký in hóa đơn; Tư vấn Xem them đăng ký chữ ký số để nộp thuế trực tuyến

Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực Helloện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên; và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức:

Ưu nhược điểm khi thành lập công ty/doanh nghiệp so với thành lập hộ kinh doanh.

Đây là điều kiện bắt buộc và sẽ được cơ quan thuế kiểm tra trước khi chấp thuận cho doanh nghiệp xuất hóa đơn.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: Theo mẫu do Bộ kế hoạch & Đầu tư ban hành; tùy vào từng loại hình đăng ký doanh Xem them nghiệp cụ thể.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “thành lập công ty Secrets”

Leave a Reply

Gravatar